Η Εταιρεία μας ως εξουσιοδοτημένος μεταπωλητής της εταιρείας Megasoft διαθέτει τις εφαρμογές PRISMA Win.

Είναι μία πρωτοποριακή σειρά προϊόντων λογισμικού, που καλύπτουν απόλυτα την Εμπορική καθώς και την Οικονομική Διαχείριση των επιχειρήσεων. Παράλληλα τα προϊόντα PRISMA Win εξειδικευμένα σε ορισμένους κλάδους, απευθύνονται και σε κάθετες αγορές προσφέροντας γρήγορη και αποτελεσματική παρακολούθηση των αναγκών τους.

megasoft

Οι εφαρμογές της Megasoft παρέχουν μία σειρά από πλεονεκτήματα όπως:

Σιγουριά & Ασφάλεια

Προσιτή τιμή

Εγγύηση

Ευκολία & Λειτουργικότητα

Οικονομικά Συμβόλαια Συντήρησης

Εξασφάλιση της Επένδυσης

Έγκαιρη Ενημέρωση

Άμεση έναρξη Λειτουργίας

prisma

Διαχείριση Πελατών / Προμηθευτών

Έλεγχος και αντιγραφή στοιχείων Πελατών / Προμηθευτών από την Α.Α.Δ.Ε.

Βασικά, πληροφοριακά και οικονομικά στοιχεία Πελατών / Προμηθευτών

Ορισμός εκπτώσεων στους Πελάτες / Προμηθευτές βάσει της συνολικής καθαρής αξίας του παραστατικού

Ετικετογράφος

Αναζητήσεις Πελατών / Προμηθευτών με δυνατότητα εξαγωγής αποτελεσμάτων στο excel, σε αρχείο .txt ή σε εκτυπωτή

Ομαδική Αποστολή E-mail και SMS

Τιμοκατάλογοι πελάτη ανά είδος

Αποστολή συγκεντρωτικών καταστάσεων (Μ.Υ.Φ.)

prisma

Διαχείριση Πελατών / Προμηθευτών

Έλεγχος και αντιγραφή στοιχείων Πελατών / Προμηθευτών από την Α.Α.Δ.Ε.

Βασικά, πληροφοριακά και οικονομικά στοιχεία Πελατών / Προμηθευτών

Ορισμός εκπτώσεων στους Πελάτες / Προμηθευτές βάσει της συνολικής καθαρής αξίας του παραστατικού

Ετικετογράφος

Αναζητήσεις Πελατών / Προμηθευτών με δυνατότητα εξαγωγής αποτελεσμάτων στο excel, σε αρχείο .txt ή σε εκτυπωτή

Ομαδική Αποστολή E-mail και SMS

Τιμοκατάλογοι πελάτη ανά είδος

Αποστολή συγκεντρωτικών καταστάσεων (Μ.Υ.Φ.)

Διαχείριση Αποθήκης

Βασικά, πληροφοριακά και οικονομικά στοιχεία ειδών

Αναζητήσεις ειδών με δυνατότητα εξαγωγής αποτελεσμάτων στο excel, σε αρχείο .txt ή σε εκτυπωτή

Διαχείριση εικόνας

Διαχείριση απογραφής με δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσής της από excel ή αρχεία κειμένου

Αυτόματες ενημερώσεις τιμοκαταλόγων προμηθευτών

Η εφαρμογή PRISMA Win Basic έχει δυνατότητα σύνδεσης με POS εφαρμογές, καθώς και επέκτασης με τα εξής επιπλέον module:

Αντίστοιχα είδη & Εφαρμογές

Διαχείριση Barcode

Διαχείριση Διαστάσεων

Διαχείριση Εγγυοδοσίας

File manager

Loyalty Card

Διαχείριση Φυτοπροστατευτικών Σκευασμάτων

Ειδικές Συμφωνίες