Πρόγραμμα Επιδότησης για Ιδρυση Νέων Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών και Τουρισμού

Επιλέγοντας την εταιρία μας για την υλοποίηση του επενδυτικού σας προγράμματος, επενδύετε σε αξιοπιστία, εμπειρία και εξειδίκευση.

Πρόγραμμα ίδρυσης νέων επιχειρήσεων

Η εταιρεία μας, ειδικευμένη στη μελέτη και υποβολή προγραμμάτων ΕΣΠΑ, αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για κάθε επιχείρηση που επιδιώκει να αξιοποιήσει ευκαιρίες χρηματοδότησης. Με βαθιά γνώση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και έμφαση στην προσαρμοσμένη υποστήριξη, προσφέρουμε στους πελάτες μας ολοκληρωμένες λύσεις από την ανάλυση και σχεδιασμό μέχρι την τελική υποβολή και διαχείριση του έργου. Η εμπειρία μας εγγυάται την επιτυχή πρόσβαση σε επιδοτήσεις, μετατρέποντας τις προκλήσεις σε ευκαιρίες. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση στρατηγικών που ενισχύουν τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, εξασφαλίζοντας την άριστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων

“Η επιχείρησή σας δεν αποκτά απλώς έναν εκτελεστικό συνεργάτη, αλλά έναν στρατηγικό σύμβουλο που στοχεύει στη διαρκή ανάπτυξη και επιτυχία."”

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Η προσέγγισή μας είναι προσαρμοσμένη στις μοναδικές ανάγκες και στόχους κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

?

  • Οι επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν ή να δεσμευτούν ότι θα παρέχουν κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες για την ελαχιστοποίηση εμποδίων και διευκόλυνση πρόσβασης για άτομα με αναπηρία, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1060/2021.
  • Οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να βρίσκονται υπό λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 1-4 και το άρθρο 40 του Ν. 4488/2017.

Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis) που έχει λάβει η επιχείρηση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα €200.000 για τρία οικονομικά έτη.

 

  • Δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων ώστε να μην είναι δυνατή η χρήση του εξοπλισμού της ενισχυόμενης επένδυσης από άλλη επιχείρηση.
  • Δε γίνονται δεκτές επιχειρήσεις με τόπο υλοποίησης την κατοικία του δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα).
Shape

Επικοινωνήστε μαζί μας

Shape

εΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ 90%

Πρόγραμμα Ψηφιακά Εργαλεία.

Η Δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης NextGenerationEU.

newmedia cloud software services

Επιλέξτε μια από τις Υπηρεσίες μας με Επιδότηση 90% για περίοδο έως 36 μήνες.

Shape