ΙΣΤΟΣΕΛIΔΕΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ

Η Eταιρεία Newmedia καλύπτει πλήρως όλες τις απαιτήσεις του ΕΣΠΑ, προκειμένου η ιστοσελίδα σας να είναι απόλυτα συμμορφωμένη με το πρότυπο WSAG 2.0 AA

Πρόσβαση στην πληροφορία για όλους

Η προσβασιμότητα για ΑΜΕΑ περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα ενεργειών κατά των σχεδιασμό μιας ιστοσελίδας. Οι ενέργειες αυτές θα εξασφαλίσουν όλες τις προϋποθέσεις για την συμμόρφωση της ιστοσελίδας σας με το πρότυπο WCAG 2.0 και τις επιμέρους αρχές που το απαρτίζουν. Αυτό σημαίνει ότι η κατασκευή ιστοσελίδας που θα αναλάβει η εταιρεία μας θα προβάλει το περιεχόμενό της με τρόπο που θα διευκολύνει την πρόσβαση από άτομα με ειδικές ανάγκες.