τηλ 2410539535, 2105316773

    εΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ 90%

    Πρόγραμμα Ψηφιακά Εργαλεία.

    Η Δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης NextGenerationEU.